Isuzu-czech.cz
PRODEJ AUTOBUSŮ

1.Používání cookies

Tyto webové stránky používají dva druhy cookies, podle toho, kam odcházejí data zasílaná cookies. Cookies vlastní tj. cookies komunikující s doménou těchto stránek a cookies třetích stran tj. cookies jejichž data odcházejí z Vašeho počítače třetí straně, například cookies Google Analytics, které umožňují vytvářet statistiky návštěvnosti našich stránek.

Z pohledu účelu cookies také dělíme cookies do dvou skupin. Ty z první skupiny umožňují, aby tyto webové stránky fungovaly a dokázaly se přizpůsobit zařízení, ze kterého se na ně díváte a ty druhé slouží k analýzám návštěvnosti a pohybu uživatele na stránkách. Mohou být využity při zobrazování reklamy a pomáhají vybrat reklamu, která odpovídá Vašim preferencím nebo Vašemu typu.

Tyto webové stránky používají tyto cookies využívaných Google Analytics:

Název Životnost Funkce/účel
__utma trvalá Slouží k evidenci počtu přístupů na stránku.
__utmb session Eviduje okamžik, kdy návštěvník na stránku přišel.
__utmc 30 minut Eviduje okamžik, kdy návštěvník stránku opustil. Rozdíl __utmc – __utmb = čas, který účastník na stránce strávil.
__utmt 10 minut Omezuje počet požadavků na služby – omezuje rozsah sbíraných dat na stránkách, které jsou frekventovaně přistupovány.
__utmz 6 měsíců Pomáhá identifikovat, odkud se návštěvník na stránky dostal, jakou použil search engine.

Tabulka 1 Vlastní cookies

Veškeré informace získané z  cookies se ukládají po dobu životnosti cookie a používají se k účelu uvedenému ve výše uvedené tabulce.

Získané údaje s nikým sdílíme v rámci služby Google Analytics.

2. Jak fungují cookies?

Protokol http je protokol, kterým komunikuje webový server, na kterém jsou uloženy tyto webové stránky s Vaším prohlížečem.

Protokol HTTPS je verze protokolu http, která používá šifrovanou komunikaci.

Jako Cookie se v protokolu http/https, označuje malé množství dat, která webový server pošle prohlížeči, a ten je následně uloží na Vašem počítači, tabletu nebo jiném zařízení, z něhož na web přistupujete. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět webovému serveru.

Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Slouží také k tomu, aby server věděl, jakými stavy jste na webu prošli, a uměl se třeba vrátit na předchozí stránku. Cookies lze nastavovat také na straně serveru.

Cookies jako takové nepředstavují spustitelný kód a nejsou pro Váš počítač nebezpečné, ale mohou být prostředkem k zásahu do Vašeho soukromí. Navštívený web si do Cookies může ukládat libovolné údaje, které o Vás během Vašeho pobytu na webových stránkách zjistí, může sledovat, co Vás zajímá, na jakých stránkách jste setrvali déle, může uchovávat celou Vaši cestu po webu. Cookies v sobě obsahují informaci o tom, jak dlouho mají být uchovávány. Některé jsou jednorázové/dočasné a jejich platnost končí zavřením prohlížeče nebo odhlášením ze stránek, jiné mohou mít životnost v měsících nebo letech a díky nim jste rozpoznáni při opětovné návštěvě stránek. V případě, že bude Váš počítač napaden, může útočník z cookies získat vaše osobní údaje a může se Vaší identitou v některých případech prokázat webovému serveru, který navštěvujete.

Provozovateli webu je legislativou uloženo návštěvníky webu o použití cookies informovat, což tímto textem činíme.

Z pohledu legislativy (GDPR) jsou cookies, pomocí kterých lze identifikovat uživatele nebo zařízení, které uživatel používá osobními údaji a s jako takové je provozovatel webu povinen chránit a jejich zpracování je možné jen za dodržení zákonných podmínek.

Účel cookies. Vzhledem k tomu, že protokol http je bezestavový, mohou být některé cookies nutné pro normální běžnou funkci webových stránek. Jiné slouží zlepšení funkcí a personalizaci obsahu, další mohou sledovat Vaše preference, mohou ukládat informace, které jsou pak předvyplňovány do formulářů, mohou umožňovat sledování Vašeho pohybu na internetu nebo daných webových stránkách.

Zdroj cookies. Některé cookies mohou patřit provozovateli stránek a pracují pouze s doménou, na které si právě prohlížíte webové stránky. Ale provozovatel těchto stránek může dovolit třetím stranám, aby prostřednictvím jeho stránek ukládaly do Vašeho počítače cookies, které poskytují informace této třetí straně (typicky cookies pro Google Analytics).

Webové signály jsou elektronické obrázky (označují se také jako jednopixelové obrázky GIF), které mohou napomáhat při počítání uživatelů, kteří tyto weby navštíví, a počítat nebo sledovat některé jejich aktivity. Mohou být také součástí propagačních e-mailových zpráv nebo informačních zpravodajů, aby bylo možno zjistit, zda byly přečteny a zda byly případně využity obsažené odkazy.

3. Zákonné podmínky pro použití cookies

 • Provozovatel je povinen srozumitelnou formou informovat o použití cookies a webových signálů (dále jen cookies).
 • Provozovatel je povinen si vyžádat souhlas s použitím cookies před tím, než jsou uloženy do počítače uživatele nebo před tím, než jsou informace z cookies odeslány na server. (Viz zákon 468/2011 Sb. o elektronických komunikacích nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES). Tento souhlas může být vyjádřen nastavením prohlížeče.
 • Souhlas ale není potřebný pro cookies, které jsou využívány pouze za účelem provedení přenosu sdělení nebo nezbytné k tomu, aby mohl poskytovatel zajistit služby, které si účastník nebo uživatel výslovně vyžádal.
 • Máte právo vědět, jak budou data z cookies použita.
 • Vždy byste měli mít možnost cookies deaktivovat nebo odmítnout.
 • Máte právo požádat správce údajů (provozovatele stránky nebo toho, kdo data z cookies ve Vašem počítači získává), aby tato data vymazal nebo je opravil, pokud zjistíte, že neodpovídají skutečnosti.

4. Jak zakázat cookies třetích stran

Nechcete-li povolit cookies třetích stran, můžete jejich ukládání na počítač zamezit nastavením prohlížeče, který používáte. Můžete nastavit jak to, zda povolíte cookies třetích stran, tak lze nastavit funkci „Do NOT Track“ která vysílá webovému serveru, na který přistupujete signál, že si nepřejete být sledováni (samotné odeslání tohoto požadavku nezajišťuje, že bude serverem respektován). Můžete si vytvořit seznam třetích stran, jejichž přístup k Vašemu počítači bude blokován.

Informace o nastavení pro nejpoužívanější prohlížeče:

 • Microsoft Edge – Nastavení > Ochrana osobních údajů > Soubory cookie.
 • Microsoft Explorer – Nástroje > Možnosti Internetu > karta Osobní údaje > Nastavení.
 • Chrome – Nastavení > Rozšířená nastavení > Nastavení obsahu> Soubory cookie.
 • Mozila Firefox – Nastavení > Možnosti > Soukromí a zabezpečení> Ochrana proti sledování
 • V nastavení si můžete nastavit i funkci Do Not Track.

Více informací o cookies můžete nalézt na http://www.whatarecookies.com/ nebo https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie .

5. Další informace

Informace o právech subjektů osobních údajů naleznete zde.

Jste-li přesvědčeni, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno v souladu se zákonem nebo potřebujete nějaké vysvětlení či informaci obraťte se na:

 • Green Pear Tip s.r.o.
 • Zdeněk Nesveda
 • Primátorská 296/38
 • 180 00 Praha 8
 • IČ: 28590279
 • DIČ: CZ 28590279
 • +420 774 812 178
 • email:  redakce@praha-tip.cz

 

 

Máte právo si stěžovat i u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz